Missie en visie

Met andere woorden, wat IS en wat DOET HOE Katwijk?

HOE Katwijk IS een stichting en heeft zich het volgende ten doel gesteld: 

…vanuit de Christelijke solidariteit hulp verlenen aan straatarme mensen in Roemenië, zonder daarbij onderscheid te maken op grond van afkomst, geloof, ras of geslacht …”.

HOE Katwijk vertrouwt erop dat zij op deze wijze [samen met o.a. Roemeense stichtingen die eveneens vanuit deze visie hulp verlenen] een positieve verandering tot stand te brengen.

HOE Katwijk DOET dat door:
Enerzijds het actief ondersteunen van vele projecten gericht op opbouw en lokale ontwikkeling en anderzijds het organiseren van transporten naar Roemenië om hen daar te voorzien in primaire levensbehoeften.