Giften

Structurele hulp
Ondanks de crisistijden is HOE Katwijk nog steeds in staat (met uw hulp) de projecten te ondersteunen. Maar dit willen we in de toekomst ook graag zo houden. Kent u mensen waarvan u weet dat zij deze hulp een warm hart toedragen, maar niet op de hoogte zijn van ons. Kunt u hen met ons in contact brengen? Elke hulp die we krijgen is meegenomen.

Wij hopen op en bidden voor uw blijvende betrokkenheid om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven voor de kinderen en arme families in Roemenië. Zonder uw steun kan onze stichting niets doen.

Wij zijn dan ook heel dankbaar voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook! Elke Euro komt ten goede aan onze broeders en zusters in Roemenië.

Ons financieel steunen?
Banknummer: NL 90 RABO 0331707977 
Gironummer: NL 31 INGB 0006194173 
T.n.v.: Christelijke Stichting HOEKatwijk