Draganesti-Oit

Een complete regio in armoede
Draganesti-Olt ligt in het zogenaamde Olt-district in het zuiden van Roemenië, 150 kilometer ten westen van Boekarest en 50 km van de grens met Bulgarije.


Het Olt-district is een regio waar nog héél veel armoede is. Er wonen ruim 350.000 mensen onder veelal zeer arme omstandigheden.

Asociatia Sperenta Pentru Comuniate
In Draganesti is Asociatia “SPERANTA PENTRU COMUNITATE", oftewel stichting "Hoop voor de gemeenschap” gevestigd. Zij staat onder de dagelijkse leiding van dominee Raul Costa. 

Hij werkt in dit gebied met 11 missionarissen die hier verspreid wonen en werken. In dit gebied is slechts 0,2% christen en vele mensen geloven nog in hekserij. Er is veel werkloosheid en de armoede is ook erg groot. De stichting zet zich in 1e instantie in om armoede te bestrijden en doet dit met diverse projecten.

Wij helpen hier door: 

  • het geven van geld in het kader van voedselacties,
  • het houden van een zomerkampen.