Inzicht in behoefte

Wat heeft iemand nu nodig?
Je kunt iemand wel kleding geven, maar als men verlegen zit om voedsel dan doe je iets goed fout!

Om inzicht te krijgen in wat de behoefte is én te bekijken wat de resultaten zijn van reeds geboden hulp, bezoeken wij tweemaal per jaar de projecten. Dit geldt overigens voor alle projecten die we ondersteunen, op Draganesti na. Draganesti wordt éénmaal per jaar bezocht, omdat deze plaats veel verder weg ligt

Wie heeft welke hulp nodig?
Het bezoeken van Roemeense contactpersonen is van groot belang, omdat zij weten wie, wat & waar de hulp het hardst nodig is. Ook zijn zij veel beter op de hoogte hoe zaken lokaal lopen. Het is en blijft natuurlijk een ander land, ander cultuur en zij zitten daar volledig in.

Kortom; deze bezoeken leveren belangrijke input voor onze pasklare hulp die we de komende periode mogen bieden. Hiermee zorgen we dat de juiste hulp, op de juiste plek, bij de juiste mensen terecht komt.