Geef voor een warm gevoel: voedselactie 2017/2018. U kunt een bijdrage overmaken op NL 90 RABO 0331707977

GEEF, VOOR EEN WARM GEVOEL!

Winter in Roemenië. Wat doe je als het koud is en je hebt geen hout voor de kachel. Het tocht in huis, er zijn niet genoeg dekens voor alle kinderen, op de vloer ligt geen warm kleed en je hebt soms zelfs geen schoenen of sokken? Schrijnend gewoon, maar je kunt niks doen als je dáár woont.
Maar wíj, van stichting HOE in Katwijk, wíj kunnen helpen, zoals we dat al vele jaren doen. Onze winteractie is erop gericht om door middel van financiële steun, de mensen in de Roemeense dorpjes bij te staan, zodat ze hout en voedsel kunnen kopen. Als ze kunnen stoken, dan kunnen ze warm eten klaarmaken en is het tegelijkertijd warm in huis.
Dat moet óns ook een warm gevoel geven!
U kunt op diverse manieren steunen: een donatie in de WINTERACTIE-TONNEN, die in de Dorpskerk en Ontmoetingskerk staan vanaf zondag 5 november 2017. Ook is het mogelijk uw bijdrage over te maken op één van onderstaande bankrekening nummers, t.n.v. Christelijke stichting HOEKatwijk, o.v.v. “Winteractie 2017”.
NL 90 RABO 0331707977 of NL 68 INGB 0006194173